Inventárna karta drob. investič. majetku

Cena:  0,072 € s DPH
7
 

Závesný štítok

Cena:  0,048 € s DPH
8
 

Skladová karta A5

Cena:  0,048 € s DPH
9
 

Skladová karta A 4

Cena:  0,072 € s DPH
1009
 

Skladová karta A 4

Cena:  0,072 € s DPH
2009
 

Prevodka HIM A 6 blok

Cena:  0,612 € s DPH
79
 

Invent.karta hmot.a nehmot.majetku ( A5)

Cena:  0,048 € s DPH
80
 

Zápis o prevzatí stroja A4

Cena:  2,340 € s DPH
81
 

Karta investičného majetku - stroj (A5)

Cena:  0,048 € s DPH
82
 

Karta investičného majetku - budovy (A5)

Cena:  0,048 € s DPH
83
 

Inventúrny súpis zásob A3

Cena:  0,072 € s DPH
84
 

Inventúrny súpis zásob - pokračovanie A3

Cena:  0,072 € s DPH
85
 

Invent. kniha inv.majetku

Cena:  1,188 € s DPH
93
 

Inventúrny zoznam A4/50list

Cena:  1,116 € s DPH
97
 

Zápis o vyradení PPS

Cena:  2,340 € s DPH
94
 
1  2  Ďalší