Účtová závierka Podvojné účtovníctvo

Cena:  0,408 € s DPH
121/2
 

Účtová závierka Jednoduché účtovníctvo

Cena:  0,156 € s DPH
126/1
 

Kniha pohľadáviek a záväzkov

Cena:  1,356 € s DPH
130
 

Evidencia DPH - predaj

Cena:  1,356 € s DPH
131
 

Evidencia DPH - predaj 2 x DPH

Cena:  1,356 € s DPH
131/2
 

Evidencia DPH - nákup

Cena:  1,356 € s DPH
132
 

Evidencia DPH - nákup 2 x DPH

Cena:  1,356 € s DPH
132/2
 

Kniha sociálneho fondu A4

Cena:  1,356 € s DPH
133
 

Vyhlásenie k dani z príjmov fyzických osôb

Cena:  0,048 € s DPH
153
 

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov

Cena:  0,132 € s DPH
154
 

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

Cena:  0,048 € s DPH
155
 

Potvrdenie o zdaniteľ. príjm. fy. osoby zo závis. činnosti

Cena:  0,048 € s DPH
156