Cenník Poštových peňažných poukazov H (1.a 2. trieda) s potlačou a poštových dobierkových sprievodiek s PPPH

Množstvo

samostatné hárky   samostatné hárky A4 tabelačný formát 12"
PPPH

poštová dobier.
sprievodka
s PPPH 

poštová dobier.
sprievodka
s PPPH
kusy-hárky  EUR   EUR   EUR  

50

0,040    0,087    0,130   
51 - 100 0,030    0,054    0,120   
101 - 500 0,017    0,047    0,100   
501 - 1000 0,014    0,038    0,080   
1001 - 3000 0,012    0,034    0,080   
3001 - 5000 0,011    0,031    0,078   
5001 - 10000 0,011    0,028    0,066   
nad 10001 0,010    0,019    0,033   

 

Ceny ostatných poštových poukazov a prevedení Vám povie na tel. čísle 041/7635035, pani Švachová.